Thông tin thống kê

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11 năm 2020

Nhà ở uy tínChỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2020 giảm 0,01% so với tháng trước, tăng 0,08% so với tháng 12/2019 và tăng 1,48% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng năm 2020 tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước

Ngày đăng: 29/11/2020 Lần công bố sắp tới: 29/12/2020

Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng năm 2020

Nhà ở uy tínSản xuất công nghiệp tháng 11/2020 tiếp tục khởi sắc, đặc biệt là ngành chế biến, chế tạo với mức tăng cao 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/11/2020 Lần công bố sắp tới: 29/12/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2020

Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười Một và Mười Một tháng năm 2020 qua các lĩnh vực.

Ngày đăng: 29/11/2020 Lần công bố sắp tới: 29/12/2020

Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 2018

Nhà ở uy tínTổng cục Thống kê xuất bản cuốn số liệu chi tiết "Xuất nhập khẩu Hàng hóa Việt Nam năm 2018" trên cơ sở nguồn số liệu do Tổng cục Hải quan cung cấp và một số nguồn bổ sung khác.

Ngày đăng: 23/11/2020 Kỳ tham chiếu: 2018

Kinh tế Việt Nam 10 tháng đầu năm 2020 - điểm sáng và những hạn chế, thách thức

Kinh tế Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2020 tiếp tục duy trì ổn định là nhờ sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước.

Ngày đăng: 19/11/2020

1 2 3 185