Luật Thống kê

Nhà ở uy tínCơ quan phát hành: Quốc hội

Nhà ở uy tínNgày ban hành: 23/11/2015

Ngày có hiệu lực: 1/7/2016

Nhà ở uy tínNgười ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

(Hỏi đáp về Luật Thống kê)